Política de Privacitat

Informació sobre protecció de dades

 

Denominació social

Identitat: Soctic Society, S.L.
Dir. Postal: Carrer Soler i Palet, 20, 3r-2a, CP. 08222 de Terrassa.

 

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a Soctic Society, S.L; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web www.soctic.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

Soctic Society, S.L recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

a.Formulari de contacte: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la seva petició

b.Newsletter: les dades recollides seran exclusivament utilitzades per remetre les newsletter, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.

c.Dades de candidats a vacants laborals de Soctic Society, S.L: en el cas que ens enviï els seu CV o de realitzar una entrevista de treball a les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb Soctic Society, S.L.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades de clients seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

En el supòsit que ens doni el seu consentiment per informar dels nostres productes o serveis, mantindrem les seves dades fins que ens manifestis la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En el cas que adquireixi algun servei, i d’acord amb la normativa vigent, podrem remetre-li comunicacions comercials d’acord amb l’interès legítim de SOCTIC SOCIETY, S.L. En qualsevol cas pots exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri la relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el cas que ens hagi enviat el seu CV o de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període d’un any, després del qual, de no haver estat seleccionat, s’esborraran dels nostres sistemes.

Legitimització

La base legal pel tractament de les dades dels clients és el compliment contractual.

La legitimització per a l’enviament de la newsletter i prospecció comercial als clients és l’interès legítim i en el cas dels no clients és el consentiment per part de l’interessat.

Les dades personals dels treballadors seran tractades pel compliment de la relació contractual entre les parts.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a Soctic Society, S.L a aquest cessió de dades.

 

Categoria de dades

Tipologia de dades:

Clients:

Nom i cognoms

Adreça Postal

Correu electrònic

Dades bancàries

Telèfon

Newsletter:

Nom i cognoms

Correu electrònic

Treballadors:

Nom i cognoms

Adreça Postal

Correu electrònic

Dades bancàries

Historial acadèmic.

Història laboral

Candidats:

Nom i cognoms

Adreça Postal

Correu electrònic

Imatge

Edat

Historial acadèmic.

Història laboral

Drets

Te dret a:

  • Accedir a les dades personals.
  • Rectificar les dades personals.
  • Suprimir les dades personals.
  • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
  • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
  • Limitació del tractament.
  • Portabilitat

Contacta'ns

Informació sobre protecció de dades

Denominació social: Soctic Society, S.L.  /  Finalitat: Gestionar la petició  / Legitimització: Consentiment.  / Destinataris: Les seves dades no seran compartides amb cap tercer sense el seu consentiment previ i exprés o per motius legals.  /  Drets: Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.  / Més informació: Consulta la Política de Privacitat.